Àrea laboral


Assessorament integral en contractes laborals, gestió de nòmines i seguretat social.

Els nostres serveis en aquest àmbit inclouen:

· Estudi i confecció de nomines i butlletins de la Seguretat Social.

· Alta de treballadors en la Seguretat Social.

· Tramitació i confecció de contractes i prorrogues laborals.

· Alta d’autònoms a la Seguretat Social.

· Tramitació d’altes d’empreses en la Seguretat Social i a l’autoritat laboral.

· Estudi i redacció de cartes sobre faltes i sancions al personal.

· Estudi i redacció de cartes d’acomiadament.

· Assessorament en matèria de seguretat e higiene.

· Estudi i assessorament en conflictes col•lectius de treball, vagues i tancaments patronals.

· Tramitació de pensions de la Seguretat Social.

· Representació en la Inspecció de Treball o Subinspectors.

· Expedients de regulació de treball.

· Assistència en representació a conciliacions enfront el C.E.M.A.C.

· Assistència en representació enfront el Jutjat Social.

· Recursos ordinaris i d’altres enfront organismes centrals.

· Sol•licitud i tramitació de subvencions.

· Expedients per als cobrament de liquidacions de quotes que presentin saldo creditor.

 

Estudi, confecció i tramitació de sol•licituds de fraccionament i ajornament de pagament en matèria de seguretat social.

 

 

 

 

           ASSESSORIA BRONSOMS