Àrea jurídica

 

Assessoria Bronsoms compta amb la col·laboració de professionals experts si s’escau en diferents àmbits com el dret administratiu, civil i laboral.

ADMINISTRATIU

· Recursos administratius.

· Recursos contenciós - administratiu.

· Recursos econòmic administratiu.

· Negociació amb Administracions Públiques.

· Expropiacions.

· Sancions.

· Instàncies.

Subvencions.

CIVIL

· Redacció de contractes i documents.

· Compraventa i altres modalitats de transmissió de domini.

· Separacions i divorcis.

· Expedients de domini.

· Terceries de domini

· Procediment judicial sumari.

· Judicis executius.

· Lletres, xecs i pagares impagats.

· Accions judicials contra morosos.

· Assessorament integral per a comunitats de propietaris.

Accidents de tràfic i companyies d’assegurances: indemnitzacions.

LABORAL

· Assistència a judicis laborals en el Jutjat Social.

· Indemnitzacions.

· Redacció de contractes i control dels mateixos.

· Actes de conciliació en el S.M.A.T.

Acomiadaments.

 

 

           ASSESSORIA BRONSOMS